Contact Us

We do not provide services for anybody, we provide services for professionals.

Our Office

Company name: Pipoline s.r.o.

Address: Zavada 30, Levoca 054 01, Slovakia

Phone: +421 949 347 169

Email: info@pipoline.com

Registered: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37767/V

Reg. number (ICO): 48 273 317